Konsulent

Mere end 20års erfaring i opbygning af koncepter

En skole, kommune, klub eller akademi uden udvikling er en organisation  i stilstand og dermed under afvikling. Samtidig kæmper langt de fleste med knappe ressourcer, hvad gør man så?


Ved at koble en konsulent på som sparring på konkrete projekter eller strategisk udviklingspunkter får organisationen tilført inspiration og kompetence på felter den oftest ikke selv besidder. Desuden er omkostningen variabel og det netværk samt erfaring konsulenten trækker med er af en størrelse, som kun meget få kan samle.


Nye love, ændrede støtte muligheder og hårdere konkurrence betyder man er nødt til at tænke anderledes og nyt for at sikre eksistensen. Samtidig skal det ske indenfor den ramme der er, da det har katastrofale konsekvenser at gå for langt.


Sport2Schools deltager i projekter indenfor tiltrækning af nye målgrupper, oprettelse af nye sports-områder, profilering af events og projekter. Kort sagt alt. Vi har mere end 20 års erfaring i opbygning af koncepter og kan være med til at sikre, at det sker indenfor lovgivningens rammer og dermed er holdbart for organisationen. Kort sagt du sparer tid, får værdifulde input og kan få din virksomhed flyttet til et endnu højere niveau.


CONNECT MED OS

Følg os på de Sociale Medier

Tlf: + (45) 536 00 535